Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mäntsälän kunta

RSS-linkki

https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/132

Päätöskuulutus: Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset, luonnosten hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ympäristönsuojelulain perusteella kunnalla on oikeus antaa kuntakohtaisia, paikallisista olosuhteista johtuvia 
ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentä-
viä, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä, joilla on tarkoitus ehkäistä ympäristön pilaantumista. Mää-
räysten tulee liittyä aina ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin. 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 12.12.2023 § 173 päättänyt hyväksyä omalta osaltaan luonnokset 
Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi. Samalla lautakunta on päättänyt 
pyytää luonnoksista osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot sekä asettaa luonnokset nähtä-
ville 18.12.2023 - 26.1.2024 väliseksi ajaksi. 

Lähettäjä: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Julkaistu: 19.12.2023