Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mäntsälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 107 

Valtuustoaloite Arvot ja keskusteluilmapiiri koulussa -kysely

 

Kunnanvaltuusto 12.12.2022 § 107  

276/12.00.02/2022  

 

 

Valtuutettu Susanna Koivula ja muut allekirjoittaneet esittivät seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 12.12.2022:

 

"Kouluissa tulee vallita avoin ilmapiiri, jossa jokaista kannustetaan ilmaisemaan omia mielipiteitä ja perustelemaan niitä toisille.  Erilaisista arvoista ja vakaumuksista tulee puhua kunnioittavasti. Näin luodaan hyväksyvää ilmapiiriä luokkiin, koulun käytäville ja välitunneille.

 

Vanhempien oikeus varmistaa kodin vakaumuksen mukainen kasvatus huomioidaan. Vuoropuheluun kodin ja koulun välillä rohkaistaan. Koulussa vaalitaan sitoutumattomuuden periaatetta suhteessa poliittisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin.

 

Aloitteen toimenpide-ehdotuksena on kyselyn järjestäminen yläkoulujen oppilaille, heidän huoltajilleen sekä henkilökunnalle vuonna 2023:

 

-          millaiseksi koulun keskusteluilmapiiri koetaan

-          kokemuksia kodin vakaumuksen huomioimisesta kouluarjessa

-          sitoutumattomuuden toteutuminen opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa

-          miten kyselyyn osallistujat itse ylläpitäisivät tai kehittäisivät nykytilaa

 

Kyselyn tulokset julkaistaan aikanaan Mäntsälän kunnan verkkosivuilla ja vastauksia käsitellään kasvatus- ja sivistyslautakunnassa.

 

Susanna Koivula ja muut allekirjoittaneet 12.12.2022 Mäntsälässä"

 

 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 Liite 1. Aloite