Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mäntsälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 14 

Valtionosuuspäätökset vuonna 2024 ja vuoden 2023 valtionosuuspäätöstä koskeva oikaisu

 

Kunnanhallitus 29.01.2024 § 14  

60/02.08.02/2024  

 

 

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2024 valtionosuudet.

Päätösten mukaisesti Mäntsälän kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2024 on 13 634 257 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on 3 849 164 euroa. Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus on 3 077 115 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on -2 391 598 euroa. Valtionosuudet ja veromenetysten kompensaatiot ovat yhteensä 14 319 774 euroa.

Talousarviossa Talousarviossa 2024 valtionosuuksia arvioitiin 14 799 269 euroa eli 479 495 euroa enemmän.

 

 

Kotikuntakorvaustulot ja -menot eivät ole kunnan valtionosuuteen kirjattavia eriä, mutta ne maksetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Opetustoimen kotikuntakorvaustulot ovat 897 049 euroa ja kotikuntakorvausmenot ovat -2 708 588 euroa. Kotikuntakorvausten nettovaikutus on -1 811 539 euroa. Kotikuntakorvaustuloja on arvioitu talousarvion yhteydessä syntyvän vuodelle 2024 noin 116 000 euroa enemmän ja kotikuntakorvausmenoja noin 363 000 euroa vähemmän. Näiden vaikutus kunnan talousarvioon on myös noin 479 000 euroa heikentävä.

Kokonaisuudessaan vuoden 2024 valtionosuuspäätösten vaikutus on
958 473 euroa vuoden 2024 vuosikatetta heikentävä. Valtionosuuteen tehdään tarvittavat talousarviomuutokset ensimmäisen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Valtionosuuspäätöksissä näkyy oppilasmäärän kehittyminen. Kotikuntakorvausmenoja lisää erityisesti Tuusulassa Kellokosken koulussa olevien mäntsäläisten yläkoululaisten oppilasmäärän merkittävä nousu verrattuna edellisen vuoden laskentavuoteen. Kotikuntakorvaustuloja taas vähentää Mäntsälän kunnan kouluissa olevien oppilasmäärän lasku.

Vuoden 2024 valtionosuuspäätökset ja niihin liittyvät laskentatiedot ovat nähtävissä Valtiovarainministeriön verkkosivulta:
https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valtionosuus.Tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta:
https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionosuudet.


Valtionosuuspäätökset ovat pykälän liitteenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tarkistuspäätöksen, jolla oikaistaan vuoden 2023 opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 63 354 euroa. Tarkistuspäätöksessä on oikaistu vuoden 2023 rahoituspäätöstä vuoden 2023 ja vuoden 2022 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtionosuuteen tyytymättömällä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtionosuusviranomaiselle.

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut on tarkastanut oppilasmääriin ja -tunteihin liittyvät päätökset. Kunnan talouspalvelut on tarkastanut muilta osin päätösten perusteita. Valtionosuuspäätöksissä ei ole todettu huomautettavaa.

 

Valmistelija Talousjohtaja Samola Riitta, riitta.samola@mantsala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus
- merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2024 valtionosuuspäätökset, opetus- ja kulttuuriministeriön muut päätökset perus- ja yksikköhinnoista sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen tarkistuspäätöksen vuoden 2023 valtionosuudesta,
- päättää,
ettei päätöksistä tehdä oikaisuvaatimusta.

 

Käsittely Talousjohtaja Riitta Samolaa kuultiin asiantuntijana pykälän yhteydessä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.Liite 1. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024

Liite 2. Maksuerittely

Liite 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset

Liite 4. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2023