Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mäntsälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 16


 

Neuvostojen aloite koskien  esteettömyyden huomioimisesta katujen rakentamisessa

 

Tekninen ja elinvoimalautakunta 16.01.2024 § 7 

 

 

 

Tekninen ja elinvoimapalvelut kiittää tehdyistä aloitteesta Ikäihmisten neuvostoa, Lapsi-ja perheasiainnuvostoa ja Vammaisneuvostoa. Aloitteet ovat oheismateriaalina. Kuntatekniikka arvostaa saamaansa palautetta ja muun muassa sen avulla pystyy puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin, että myös kehittämään toimintaansa. Tekninen elinvoimapalvelut antaa vastineen tehtyyn aloitteeseen seuraavasti:

 

Tekninen ja elinvoimapalvelut, kuntatekniikka - tulosalue vastaa muun muassa katujen, liikuntapaikkojen, puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Tekninen ja elinvoimapalvelut pitää esteettömyyden toteutumista katualueilla ja yleisillä alueilla tärkeänä. Kaikkien rakennushankkeiden suunnittelua ohjataan siten, että esteettömyyttä koskevat velvoittavat määräykset, sekä yleisesti hyväksi ja toimiviksi koetut  ratkaisut toteutuvat. Liittymäkohdissa vanhoihin, olemassa oleviin katu- tai piha-alueisiin saatetaan pakon sanelemista syistä joskus tekemään kompromisseja olemassa olevista maanpinnan korkeusasemista johtuen.

 

Kuntatekniikka toteuttaa lisäksi vuosittain liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä investointihankkeita. Tyypillisiä kohteita esimerkiksi ovat suojatielle ajoratojen väliin toteutettavat saarekkeet sekä ajoradalle toteutettavat hidasteet ajonopeuksien hillitsemiseksi. Saarekkeet mitoitetaan siten, että niissä on mahdollista turvallisesti pysähtyä rollaattorin, pyörätuolin, polkupyörän sekä lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa.

 

Rakentamisen aikaista suunnitelmien mukaisuutta, mukaan lukien esteettömyys, valvotaan rakennustyön aikana. Varsinaisen rakennusajan  aikaiseen alueen esteettömyyteen on tulevien rakennushankkeiden tarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjoissa tarpeen mukaan kiinnittää huomiota niiltä osin, kuin se on kohde ja sen nykyinen esteettömyys huomioiden mahdollista.

 

Riihenmäen koululle toteutettuun kuntoportaan alapään luiskaa tullaan loiventamaan tai toteuttamaan porrasaskelmia varsinaisen kuntoportaan saavuttamiseksi turvallisesti. Vammaisneuvoston edustaja kutsutaan kuntatekniikan toimesta antamaan lausunto ratkaisuehdoituksesta.

 

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu jälleen säännöllisesti. Viimeisin kokous pidettiin 7.12.2023 ja seuraava kokous järjestetään 17.4.2024.

 

Kevyenliikenteen väyliä koskevasta talvikunnossapidosta on tehty osittain samansisältöinen valtuustoaloite 12.12.2022 SDP:n valtuustoryhmän ja muiden allekirjoittaneen toimesta. Tekninen ja elinvoimalautakunta on antanut vastauksensa aloitteeseen 28.2.2023 § 20. Kunnanvaltuusto on merkinnyt aloitteen käsittelyn merkitty tiedoksi 20.3.2023 § 25. Tekninen ja elinvoimapalvelut viittaa aiempaan vastaukseensa 28.2.2023 ja toteaa, että talvikunnossapidon osalta vajaan vuoden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia eikä tällöin annettua vastausta ole perusteltua täsmentää.

 

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi

 Liikenne- ja ilmastoasiantuntija Elina Lämsä, elina.lamsa@mantsala.fi

 Rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

 

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen neuvostojen tekemiin aloitteisiin sekä esittää kunnanhallitukselle aloitteiden toteamista loppuun käsitellyiksi ja edelleen lähettämistä valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus 29.01.2024 § 16  

993/10.03.01.00.03.00/2023  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tekninen ja elinvoimalautakunnan 16.1.2024 päätöksen koskien neuvostojen aloitteita esteettömyyden huomioimisesta katujen rakentamisessa. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi ja lähettää sen käsittelyn edelleen neuvostoille sekä kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.