Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mäntsälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 247


Mäntsälän kunnan kotouttamisohjelma 2022-2025

 

Kotouttamisohjelma

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 247  

24/04.03.01/2022  

 

 

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaisesti myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

 

Kotouttamisohjelma on keskeinen väline, jolla voidaan vaikuttaa kotoutumisen edistämisen sisältöön. Ohjelmassa on otettava huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahan muuttaneet oleskelun perusteesta riippumatta.

 

Kunta vastaa kotouttamisohjelman tekemisestä ja yhteistyön käynnistämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), TE-toimiston, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan.

 

Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan. Käytännössä kotouttamisohjelmaa on työstetty kunnan maahanmuuttotyöryhmässä.

 

Kotoutumislaki antaa suuntaviivoja kotouttamisohjelman suunnittelulle

 

Kunnan kotouttamisohjelma voi kotoutumislain mukaan sisältää mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

 

  • selvitys siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan,

 

  • suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut järjestetään maahan muuttaneille soveltuvina ja miten kotoutumista edistävät toimenpiteet järjestetään,

 

  • tieto siitä, kuka vastaa kunnassa kotoutumisen edistämisen yhteensovittamisesta ja eri toimenpiteistä, suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä,

 

  • suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä,

 

  • monivuotinen suunnitelma pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä,

 

  • suunnitelma kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.

 

Valmistelija Maahanmuuttokoordinaattori Jäntti Johanna

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

 

-          esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen Mäntsälän kotouttamisohjelman ja

 

-          oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään ohjelmaan teknisluonteisia tarkistuksia ja korjauksia.

 

Käsittely Työllisyyskoordinaattori Tiina Hastia kuultiin asiantuntijana pykälän yhteydessä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kotouttamisohjelman tekstiin päivitettiin uusimmat tilastotiedot.

 

 

 Liite 1. Mäntsälän kunnan kotouttamisohjelma